رویداد: سمینار آموزشی قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده
تاریخ: پنجشنبه مورخ 25 بهمن
ساعت: 16:00 الی 20:00
آدرس: خیابان آیت اله غفاری، روبروی درمانگاه بعثت، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
هزینه شرکت در سمینار: 2،400،000 ريال
تخفیف خرید گروهی، به خریدهای بیش از 4 عدد بلیط 20% و خریدهای بیش از 9 عدد بلیط 30% تخفیف تعلق خواهد گرفت.
اطلاعات فردی اطلاعات بلیط شماره 1
مرد
زن